České státní normy<:
Legislativa

ČSN ISO 5667-4,6 Jakost vod - Odběr vzorků. Část 4:Pokyny pro odběr z vodních nádrží. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN EN ISO 7393-1 až 3 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru

ČSN 322000 Elektrická zařízení - elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán

ČSN 755301 Vodárenské čerpací stanice

ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN EN 940910 Vodní skluzavky s výškou přes 2m


©2014 Aqua Viva s.r.o. - Napiště nám  

Správce webu - Tomáš Kouba